header

   

 

"Prin această inițiativă ne dorim să contribuim și la schimbarea percepției potrivit căreia marcajele rutiere sunt necesare doar pentru cosmetizarea localităților la începutul primăverii."

Ioan Matreș, director general S.C. Industrie Mică Prahova S.A.

 

   
AddThis Social Bookmark Button
Luni, 07 Martie 2016 11:59

Analiza eficienţei

Publicat de

Analizele privind eficienţa sunt realizate pentru a evalua efectele măsurilor sau ale programelor din domeniul siguranţei rutiere in diferite stadii ale punerii lor in aplicare. Se poate face o distincţie între evaluarea impactului şi analiza costuri-beneficii. Evaluarea impactului se referă la utilizarea informaţiilor legate de efectul aşteptat al unor anumite măsuri, de exemplu pe baza evaluării măsurilor respective în altă parte. Evaluările impactului oferă un fundament ştiinţific pentru a hotări dacă să se pună sau nu in aplicare o anumită măsură. Se folosesc instrumente de software cu ajutorul cărora se pot estima efectele tuturor tipurilor de măsuri asupra numărului de accidente şi asupra costurilor accidentelor. Analizele costuri-beneficii sunt de asemenea realizate înainte de punerea in aplicare a măsurilor de siguranţă specifice şi sunt folosite pentru a hotărî care măsuri trebuie puse in aplicare. Costurile punerii in aplicare a unei măsuri sunt comparate cu beneficiile (financiare) aşteptate din prevenirea accidentelor şi salvarea pierderilor. Astfel, prin selectarea măsurilor celor mai rentabile într-un anumit domeniu, se pot obţine efecte mai extinse in domeniul siguranţei cu aceleaşi fonduri. Este de asemenea posibil să se includă şi alte beneficii in afară de cele legate de siguranţă in analizele costuri-beneficii (de exemplu, cu privire la mediu şi la mobilitate). Analizele şi evaluările sistematice contribuie în mod semnificativ la siguranţa rutieră prin sprijinirea punerii în aplicare a celor mai eficiente măsuri de siguranţă. Cea mai mare provocare o constituie asigurarea folosirii efective a rezultatelor analizelor în procesul de decizie. Proiectul UE ROSEBUD oferă mai multe detalii cu privire la analizele eficienţei şi o trecere in revistă a raportului costuri-beneficii pentru o mare varietate de măsuri.

Ca o completare la evaluarea impactului aşteptat şi la analiza costuri-beneficii, o evaluare a efectele reale ale măsurilor, obţinută după punerea in aplicare, face posibilă modificarea măsurilor a căror eficienţă nu s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Acest tip de evaluare „a posteriori” a impactului ar trebuie să fie parte integrantă a programelor de siguranţă rutieră.

analize

Marți, 08 Decembrie 2015 14:53

Întreţinerea drumurilor

Publicat de

Intreţinerea drumurilor existente este necesară pentru a le menţine la standarde. Intreţinerea vizează carosabilul, indicatoarele şi marcajele, precum şi zona de lângă carosabil. Planurile de întreţinere bazate pe observaţie şi proceduri de măsurare asigură menţinerea caracteristicilor cheie în materie de siguranţă in parametri normali. În ţările nordice, unde zăpada şi gheaţa sunt fenomene obişnuite în timpul iernii, departamentul de întreţinere pe timp de iarnă veghează de asemenea ca drumurile să rămână operaţionale în aceste condiţii dificile. Din motive de eficienţă, lucrările de întreţinere mai de amploare sunt adesea combinate cu lucrări de reconstrucţie. Atunci când au loc lucrări de întreţinere şi de reconstrucţie, traficul normal este perturbat. Dacă nu se iau suficiente măsuri de precauţie, aceasta poate duce la o creştere temporară a numărului de evenimente nedorite în zona în care se desfăşoară lucrările şi în apropierea acesteia. Sunt necesare proceduri standard pentru a defini aceste măsuri de precauţie şi pentru a asigura aplicarea lor sistematică.

Luni, 06 Iulie 2015 07:41

Evaluarea diagnostică

Publicat de

Beneficiile potențiale ale diagnosticelor depind în primul rând de siguranța cu care poate fi anticipat comportamentul care antrenează riscuri considerabile. Trebuie să se țină seama de faptul că costurile pentru diagnosticarea tuturor conducătorilor auto experimentați sau începători vor fi foarte mari. În plus, chiar dacă se aplică proceduri eficiente de testare, rata pozitivă falsă (persoanele diagnosticate în mod greșit ca având o anumită incapacitate) este foarte mare. Dacă diagnosticele sunt limitate la conducătorii auto care comit abateri, costurile vor fi mai mici, deoarece intervenția are loc după comiterea abaterii (prevenire secundară). De aceea, țările trebuie să elaboreze modele de examinare pentru obținerea permisului de conducere care să pună în evidență acei conducători auto care reprezintă un risc evident pentru ceilalți. Testele diagnostice trebuie să se bazeze pe analiza incapacităților funcționale relevante pentru conducerea preventivă.

evaluare

Luni, 06 Aprilie 2015 08:12

Infrastructura rutieră

Publicat de

Infrastructura rutieră este elementul central într-un sistem de transport rutier. Aceasta poate fi definită ca fiind alcătuită din facilitățile, serviciile și instalațiile de bază necesarepentru funcționarea transportului pe autostrăzi , șosele și străzi. Infrastructura rutieră este un domeniu vast și include utilizarea terenului și planificarea rețelei , (re)construcția și proiectarea secțiunilor de drum și a intersecțiilor, semnalizarea și marcajele, menținerea și, în egală măsură, proceduri de asigurare a calității cum ar fi auditurile, analizele de impact și inspecțiile privind siguranța. În general, infrastructura rutieră ar trebui proiectată și utilizată astfel încât utilizatorii sistemului să știe la ce se pot aștepta și ce se așteaptă de la ei, având în vedere capacitatea umană limitată de prelucrare a informațiilor și, în consecință, erorile pe care oamenii le pot comite.          

infrastructura

Marți, 24 Martie 2015 06:12

Viteza excesivă

Publicat de

Există o relație clară între viteza pe un anumit drum și numărul și gravitatea accidentelor. Reducerea încălcării limitelor de viteză va influența în mod direct nivelul de siguranță. Există diferite metode de a impune respectarea limitelor de viteză. Aplicarea automată a reglementărilor privind viteza este de departe cea mai eficientă metodă, deoarece frecvența detectării și deci șansa obiectivă de a fi prins poate fi foarte mare. Eficiența aplicării automate a reglementărilor privind viteza este mai mare dacă este considerat răspunzător proprietarul vehiculului și nu conducătorul auto al vehiculului, deoarece este mai ușor și mai rapid să se identifice proprietarul autovehiculului decât conducătorul acestuia. Eficiența este și mai mare dacă aplicarea amenzilor pentru încălcările identificate este automată. Camerele de luat vederi fixe și mobiel sunt o metodă binecunoscută de aplicare automată a legislației privind viteza, care este folosită în multe țări europene (și din afara Europei).

Marți, 23 Septembrie 2014 08:20

Aplicarea legislației rutiere

Publicat de

Sporirea aplicării legislației rutiere – în special atunci când vizează depășirea vitezei legale, conducerea sub influența alcoolului și neutilizarea centurilor de siguranță – este o modalitate foarte importantă (și rentabilă) de a îmbunătăți substanțial siguranța rutieră într-o perioadă de timp relativ scurtă. A fost estimat că respectarea tuturor reglementărilor rutiere ar putea reduce numărul accidentelor rutiere cu 50%. Dovezile empirice privind efectele potențiale ale intensificării aplicării legislației sugerează reduceri mai mici, însă substanțiale, ale numărului de accidente, între 10% și 25%.

risc1Atunci când se ține seama de siguranță de la început, încă din stadiul planificării și al proiectării, șansele să apară nevoia unor măsuri de remediere după punerea în aplicare sunt mici. Cu toate acestea, este necesară monitorizarea statisticilor privind accidentele pentru a identifica locurile cu risc ridicat. Inspectarea suplimentară a acelor locuri clarifică adesea problema și modalitățile de a îmbunătăți siguranța, dacă este posibil, prin măsuri tehnice necostisitoare. Sunt necesare instrumente și proceduri specifice pentru a face din măsurile de remediere o prioritate și pentru a pune în aplicare cele mai rentabile dintre aceste măsuri în locurile adecvate cu grad înalt de risc.  [i]

Identificarea zonelor cu accidente frecvente face parte din atribuțiile de bază ale autorităților rutiere în materie de siguranță. În Europa există multe practici pentru identificarea și modificarea acestor zone cu grad înalt de risc, însă nu există încă clasificări comune și nici metodologii bine definite. Având în vedere lipsa unor studii de evaluare întocmite în mod corespunzător, nu a putut fi identificată o practică considerată a fi cea mai bună. De aceea, a fost elaborată o listă de caracteristici ale bunelor practici într-un sistem solid de gestionare a zonelor cu un grad înalt de risc.

Campaniile de siguranță rutieră ca măsură izolată nu au în general un efect considerabil asupra siguranței rutiere. Totuși, campaniile sunt extrem de importante ca sprijin pentru alte măsuri, cum ar fi legislația și punerea sa în aplicare. În general, campaniile au ca scop explicarea noii legislații, informarea cu privire la o anumită problemă de siguranță rutieră și justificarea necesității anumitor măsuri. Unele măsuri vizează în mod direct modificarea comportamentului (de exemplu, respectarea limitelor de viteză, folosirea centurilor de siguranță, semnalizarea cu lumini a bicicletei, etc). Este important ca mesajul să fie scurt, clar și fără ambiguități. În plus, este important ca o campanie să folosească diferite medii, de exemplu panouri publicitare, radio, televiziune, pliante, etc. și să fie repetată de mai multe ori.

Cea mai bună practică

Vorbește deschis! din Norvegia

campanii

Luni, 23 Iunie 2014 10:09

Educația rutieră

Publicat de

Educația pentru siguranța rutieră are ca scop promovarea cunoașterii și a înțelegerii regulilor de circulație și a situațiilor din trafic, îmbunătățirea deprinderilor prin instruire și experiență și consolidarea sau modificarea atitudinilor cu privire la conștientizarea riscurilor, siguranța personală și siguranța celorlalți participanți la trafic.  

Educația pentru siguranța rutieră este realizată în general în cadrul școlii, vizând în special diferite modalități de transport și roluri în trafic cu care elevii de diferite vârste se confruntă activ sau pasiv. În timp ce foarte multe țări pledează în favoarea așa-numitei educații permanente, în practică majoritatea programelor de educație pentru siguranța rutieră se adresează copiilor din școala primară. Copiii din ciclul secundar și, cu siguranță, persoanele care au depășit această vârstă sunt mai puțin implicate în educația pentru siguranța rutieră.

În general, măsurile educaționale care vizează ansamblul de cunoștințe, deprinderi și atitudini sunt considerate mai bune decât măsurile care vizează exclusiv una dintre aceste trei componente. Ponderea relativă a tuturor celor trei componente trebuie să fie adaptată obiectivului urmărit de măsura în cauză. În plus, este important ca educația pentru siguranța rutieră să fie integrată prin alte măsuri de siguranță rutieră, cum ar fi aplicarea legislației rutiere, infrastructura, în contextul mai larg al școlii (dacă este vorba despre o acțiune desfășurată în cadrul sistemului de învățământ).

Zebra Seef

zebra

Pagina 1 din 2
   
© S.C. INDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.